Rss
Header
بیست و نهمین شماره ماهنامه زاد منتشر شد
1398/06/13 20:45
از سوی حوزه نمایندگی ولی فقیه در هلال احمر

بیست و نهمین شماره ماهنامه زاد منتشر شد

بیست و نهمین شماره ماهنامه زاد از سوی حوزه نمایندگی ولی فقیه در هلال احمر منتشر شد .


بیست و هشتمین شماره ماهنامه زاد منتشر شد
1398/05/30 00:22

بیست و هشتمین شماره ماهنامه زاد منتشر شد

شماره بیست و هشتم ماهنامه زاد با مطالب خواندنی در زمینه دینی و مذهبی از سوی حوزه نمایندگی ولی فقیه در هلال احمر منتشر شد .


بیست و هفتمین شماره ماهنامه زاد منتشر شد
1398/04/18 17:56
از سوی حوزه نمایندگی ولی فقیه در هلال احمر

بیست و هفتمین شماره ماهنامه زاد منتشر شد

بیست و هفتمین شماره ماهنامه زاد از حوزه نمایندگی ولی فقیه در هلال احمر با ارائه مطالب متنوع و جذاب در حوزه دینی و مذهبی منتشر شد .


بیست و ششمین شماره ماهنامه زاد
1398/04/03 15:35

بیست و ششمین شماره ماهنامه زاد

بیست و ششمین شماره ماهنامه زاد از سوی حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال احمر با ارائه مطالب خواندنی و جذاب منتشر شد.
آخرین اخبار