Rss
Header

آیین تجلیل از امدادگران، جوانان و داوطلبان
1397/01/30 11:39
تصاویر همایش شکرانه خدمت

آیین تجلیل از امدادگران، جوانان و داوطلبان


اشتراک موردنظر در دسترس است!
1397/01/30 11:27

اشتراک موردنظر در دسترس است!

ایران و ایتالیا تشابهات فرهنگی زیادی دارند. عشق و احساسات جان مایه مردم هر دو کشور است و علایق مشترک زیادی در ذائقه‌های رفتاری و هنری و حتی غذایی با یکدیگر دارند. به جمع همه اینها، به نظرم باید تفاهم ...