Rss
Header
بیماری دل و دلایل افزودن بر آن از سوی خدا
1398/03/28 03:52
از نگاه قرآن

بیماری دل و دلایل افزودن بر آن از سوی خدا

در قرآن کریم می‌خوانیم که "در دل‌هاى آنان یک نوع بیمارى است. خداوند بر بیمارى آنان افزوده و به جهت دروغ‌هایى که می‌گفتند، عذاب دردناکى در انتظار آنها است". سئوال اصلی این است که این بیماری دل چه معنای...


همدلی و همراهی بین ارکان جمعیت هلال‌احمر لازمه پیشرفت است
1398/03/28 03:19
معاون حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در جلسه شورای فرهنگی خراسان رضوی تاکید کرد

همدلی و همراهی بین ارکان جمعیت هلال‌احمر لازمه پیشرفت است

معاون فرهنگی و امور آموزشی و پژوهش حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال احمر گفت: خدمات هلال احمر در سیل امسال سرمایه اجتماعی این نهاد را افزایش داد.


فیلم دوره آموزشی زندگی برتر(قسمت پنجم) بخش معاشرت با عموم مردم
1398/03/27 11:11
از سوی معاونت فرهنگی حوزه نمایندگی ولی فقیه در هلال احمر منتشر شد

فیلم دوره آموزشی زندگی برتر(قسمت پنجم) بخش معاشرت با عموم مردم


فیلم دوره آموزشی زندگی برتر(قسمت چهارم) بخش معاشرت با عموم مردم
1398/03/27 11:08
از سوی معاونت فرهنگی حوزه نمایندگی ولی فقیه در هلال احمر منتشر شد

فیلم دوره آموزشی زندگی برتر(قسمت چهارم) بخش معاشرت با عموم مردم


فیلم دوره آموزشی زندگی برتر(قسمت سوم) بخش معاشرت با عموم مردم
1398/03/27 11:06
از سوی معاونت فرهنگی حوزه نمایندگی ولی فقیه در هلال احمر منتشر شد

فیلم دوره آموزشی زندگی برتر(قسمت سوم) بخش معاشرت با عموم مردم


فیلم دوره آموزشی زندگی برتر(قسمت دوم) بخش معاشرت با عموم مردم
1398/03/27 11:03
از سوی معاونت فرهنگی حوزه نمایندگی ولی فقیه در هلال احمر منتشر شد

فیلم دوره آموزشی زندگی برتر(قسمت دوم) بخش معاشرت با عموم مردم


فیلم دوره آموزشی زندگی برتر(قسمت اول) بخش معاشرت با عموم مردم
1398/03/27 10:57
از سوی معاونت فرهنگی حوزه نمایندگی ولی فقیه در هلال احمر منتشر شد

فیلم دوره آموزشی زندگی برتر(قسمت اول) بخش معاشرت با عموم مردم


فیلم دوره آموزشی زندگی برتر(قسمت چهارم) بخش گذشت و بردباری
1398/03/27 10:52
از سوی معاونت فرهنگی حوزه نمایندگی ولی فقیه در هلال احمر منتشر شد

فیلم دوره آموزشی زندگی برتر(قسمت چهارم) بخش گذشت و بردباری


فیلم دوره آموزشی زندگی برتر(قسمت سوم) بخش گذشت و بردباری
1398/03/27 10:49
از سوی معاونت فرهنگی حوزه نمایندگی ولی فقیه در هلال احمر منتشر شد

فیلم دوره آموزشی زندگی برتر(قسمت سوم) بخش گذشت و بردباری


فیلم دوره آموزشی زندگی برتر(قسمت دوم) بخش گذشت و بردباری
1398/03/27 10:45
از سوی معاونت فرهنگی حوزه نمایندگی ولی فقیه در هلال احمر منتشر شد

فیلم دوره آموزشی زندگی برتر(قسمت دوم) بخش گذشت و بردباری


آخرین اخبار