S
Header
            دیدار نماینده ولی فقیه در هلال احمر با پدر شهید آل هاشم                        بیانیه سیزدهمین گردهمایی مسئولان دفاتر حوزه نمایندگی ولی فقیه در هلال‌احمر استان‌ها و سازمان‌ها                        مراسم اختتامیه گردهمایی سیزدهمین دوره مسئولان دفاتر استانی برگزار شد                        ارتقاء کیفی و کمی‌ مشارکت‌های مردمی در دستور کار سازمان داوطلبان                        واکاوی وظایف حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در هلال‌احمر در دو کمسیون فرهنگی و نظارتی                        شکل‌گیری کانون‌های تخصصی در دستور کار سازمان جوانان                        دفاترنمایندگی ولی‌فقیه مهم‌ترین پایگاه فرهنگی و اعتقادی در هلال احمر به شمار می‌آیند                        پایگاه‌ امداد‌ونجات معرف جمعیت هلال احمر به مردم                        رعایت نظم سازمانی مقدمه رشد و تعالی یک مجموعه است                        ضرورت توجه نظارتی به برگزاری انتخابات مجامع            
کد خبر : 65639

افتتاح نمایشگاه پرواز بازگشت در موزه صلح هلال‌احمر

سرویس عکس
چهارشنبه 12 مهر 1402 ساعت 20:36

http://media.nvhelal.ir//Image/2023/10/202310102707797949_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2023/10/202310102719536721_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2023/10/202310108794062661_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2023/10/202310103054184885_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2023/10/202310102583888690_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2023/10/202310102658793235_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2023/10/202310103304053029_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2023/10/202310102624508567_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2023/10/202310102604012299_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2023/10/202310102592459857_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2023/10/202310102626744524_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2023/10/202310102644445847_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2023/10/202310102650222068_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2023/10/202310103033688616_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2023/10/202310103022136174_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2023/10/202310103013565007_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2023/10/202310103088469552_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2023/10/202310103065364667_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2023/10/202310103174740209_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2023/10/202310103149213038_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2023/10/202310103278153199_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2023/10/202310103269582032_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2023/10/202310103327157914_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2023/10/202310103249085764_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2023/10/202310103154243940_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2023/10/202310103312624196_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2023/10/202310102687301681_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2023/10/202310102684506735_Thum.jpg nvhelal
محمد جوادزاده
محمد جوادزاده

محمد جوادزاده http://media.nvhelal.ir//Image/2023/10/202310102693077902_Thum.jpg nvhelal
10/4/2023 8:36:00 PM
آخرین اخبار