S
Header
کد خبر : 65419

حضور نماینده ولی فقیه، رئیس، مدیران و جمعی از کارکنان هلال‌احمر در مراسم نماز روز جمعه

سرویس عکس
جمعه 15 اردیبهشت 1402 ساعت 13:41

http://media.nvhelal.ir//Image/2023/05/202305125948243992_Thum.png nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2023/05/202305121409861930_Thum.png nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2023/05/202305125634651086_Thum.png nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2023/05/202305125870730832_Thum.png nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2023/05/202305125920294535_Thum.png nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2023/05/202305125374721137_Thum.png nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2023/05/202305121459611964_Thum.png nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2023/05/202305125827316009_Thum.png nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2023/05/202305121378744868_Thum.png nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2023/05/202305125963709358_Thum.png nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2023/05/202305125886568857_Thum.png nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2023/05/202305125905015499_Thum.png nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2023/05/202305125843340364_Thum.png nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2023/05/202305125796757936_Thum.png nvhelal
5/5/2023 1:41:00 PM
آخرین اخبار