S
Header
کد خبر : 65198

گزارش تصویری از خدمات شبانه روزی امدادگران هلال احمر در مرزها

سرویس عکس
12 قرارگاه میزبان بی قراران حسینی/ بازدید وزیر کشور از پایگاه امداد و نجات هلال احمر در مرز مهران
جمعه 18 شهریور 1401 ساعت 21:56
مرز‌های مشترک ایران و عراق در اربعین ۱۴۰۱ میزبان زائرانی است که عشق را ره‌توشه سفر کردند و سختی مسیر برایشان احلی من العسل است. در این میان ناجیان همیشگی مردم، آن سرخ و سفید پوشان هلال‌احمر از همراهی در مرزها هم غافل نشدند و یاریگیر مردم هستند. همچنین زائران پاکستانی و افغانستانی هم با ورود به ایالت سیستان و بلوچستان خدمات مختلفی از هلال احمر دریافت می‌کنند تا پس از طی کردن خاک ایران به عراق برسند.

مرز‌های مشترک ایران و عراق در اربعین ۱۴۰۱ میزبان زائرانی است که عشق را ره‌توشه سفر کردند و سختی مسیر برایشان احلی من العسل است. در این میان ناجیان همیشگی مردم، آن سرخ و سفید پوشان هلال‌احمر از همراهی در مرزها هم غافل نشدند و یاریگیر مردم هستند. همچنین زائران پاکستانی و افغانستانی هم با ورود به ایالت سیستان و بلوچستان خدمات مختلفی از هلال احمر دریافت می‌کنند تا پس از طی کردن خاک ایران به عراق برسند. http://media.nvhelal.ir//Image/2022/09/202209102854501794_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2022/09/202209102859424137_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2022/09/202209102865200358_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2022/09/202209102847126376_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2022/09/202209122908987840_Thum.png nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2022/09/202209103014077798_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2022/09/202209102933956022_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2022/09/202209102946253783_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2022/09/202209102973457921_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2022/09/202209103063455172_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2022/09/202209102986128341_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2022/09/202209103007742588_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2022/09/202209102986314671_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2022/09/202209102980538450_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2022/09/202209102998426102_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2022/09/202209103069231393_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2022/09/202209103051343741_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2022/09/202209102902466300_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2022/09/202209103057119962_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2022/09/202209103029915824_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2022/09/202209103113018876_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2022/09/202209103156061039_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2022/09/202209103165377525_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2022/09/202209103082274473_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2022/09/202209103085628408_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2022/09/202209103097739839_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2022/09/202209103143763278_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2022/09/202209103128484242_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2022/09/202209103211773623_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2022/09/202209103199475862_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2022/09/202209103187364431_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2022/09/202209103169290449_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2022/09/202209103175066670_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2022/09/202209103252393501_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2022/09/202209103258169722_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2022/09/202209103240282069_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2022/09/202209103224444044_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2022/09/202209103221649098_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2022/09/202209103233760529_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2022/09/202209103227984308_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2022/09/202209103246058290_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2022/09/202209103307733425_Thum.jpg nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2022/09/202209123265250251_Thum.png nvhelal

http://media.nvhelal.ir//Image/2022/09/202209103354129524_Thum.jpg nvhelal
9/9/2022 9:56:54 PM
آخرین اخبار