S
Header
کد خبر : 63949
تصویری توسط داوطلبان استان تهران انجام شد

ویزیت خانه ‌به ‌خانه و توزیع بسته های حمایتی و بهداشتی در کوره‌های آجرپزی

سرویس عکس
داوطلبان استان تهران با حضور در کوره های آجرپزی شمس آباد، به ویزیت خانه به خانه پرداختند و در این طرح بسته های حمایتی و بهداشتی در میان خانواده های ساکن در کوره های آجرپزی توزیع شد.
جمعه 29 فروردین 1399 ساعت 07:17

http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/04/202004103982577371_Thum.jpg nvhelal

http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/04/202004103973819875_Thum.jpg nvhelal

http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/04/202004103947733715_Thum.jpg nvhelal

http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/04/202004103930218722_Thum.jpg nvhelal

http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/04/202004103959286157_Thum.jpg nvhelal

http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/04/202004104580136760_Thum.jpg nvhelal

http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/04/202004104109467906_Thum.jpg nvhelal
4/17/2020 7:17:53 AM
آخرین اخبار