S
Header
کد خبر : 63507
گزارش تصویری3

آخرین ایستگاه اردوی-آموزشی امدادی نویسندگان

سرویس عکس
گزارش تصویری سومین روز و آئین اختتامیه اردوی آموزشی- امدادی نویسندگان در پایگاه امداد و نجات جاده ای پلور ( یادمان شهید ملک زاده) واقع در استان مازندران از سوی معاونت فرهنگی و امور آموزشی و پژوهشی حوزه نمایندگی ولی فقیه در هلال احمر با مشارکت جمعیت هلال احمر استان مازندران
شنبه 26 مرداد 1398 ساعت 09:51

http://Media.nvhelal.ir//Image/2019/08/201908102533907633_Thum.jpg nvhelal

http://Media.nvhelal.ir//Image/2019/08/201908102613656750_Thum.jpg nvhelal

http://Media.nvhelal.ir//Image/2019/08/201908102522355191_Thum.jpg nvhelal

http://Media.nvhelal.ir//Image/2019/08/201908102618128663_Thum.jpg nvhelal

http://Media.nvhelal.ir//Image/2019/08/201908102517696948_Thum.jpg nvhelal

http://Media.nvhelal.ir//Image/2019/08/201908102493287756_Thum.jpg nvhelal

http://Media.nvhelal.ir//Image/2019/08/201908102286089115_Thum.jpg nvhelal

http://Media.nvhelal.ir//Image/2019/08/201908102651295352_Thum.jpg nvhelal

http://Media.nvhelal.ir//Image/2019/08/201908102558316825_Thum.jpg nvhelal

http://Media.nvhelal.ir//Image/2019/08/201908102593160482_Thum.jpg nvhelal

http://Media.nvhelal.ir//Image/2019/08/201908102297641557_Thum.jpg nvhelal

http://Media.nvhelal.ir//Image/2019/08/201908102592042503_Thum.jpg nvhelal

http://Media.nvhelal.ir//Image/2019/08/201908102062120801_Thum.jpg nvhelal

http://Media.nvhelal.ir//Image/2019/08/201908102396396305_Thum.jpg nvhelal

http://Media.nvhelal.ir//Image/2019/08/201908102503163230_Thum.jpg nvhelal

http://Media.nvhelal.ir//Image/2019/08/201908102319255804_Thum.jpg nvhelal

http://Media.nvhelal.ir//Image/2019/08/201908102580490061_Thum.jpg nvhelal

http://Media.nvhelal.ir//Image/2019/08/201908102601917978_Thum.jpg nvhelal

http://Media.nvhelal.ir//Image/2019/08/201908102481548984_Thum.jpg nvhelal

http://Media.nvhelal.ir//Image/2019/08/201908102638624931_Thum.jpg nvhelal
8/17/2019 9:51:21 AM
آخرین اخبار