S
Header
            سی و هفتمین شماره ماهنامه مهر و ماه                        زلزله شرمنده ی محبت وطن شد                        بیست و سومین جلسه شورای عالی جمعیت برگزار شد                        اعضای شورای عالی جمعیت از خدمتگزاران به زائران اربعین تقدیر کردند                        حبیب حسین(ع)                        سی و ششمین شماره ماهنامه مهر و ماه                        مسیر خدمت            
کد خبر : 63014
گزارش تصویری

بازدید نماینده ولی فقیه در هلال احمر از روند خدمات رسانی به زائرین در اربعین حسینی

سرویس عکس
نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر، به منظور بررسی روند ارائه خدمات جمعیت هلال احمر در بخش های مختلف به ژائرین در اربعین حسینیف در سفر به کشور عراق از فعالیت های هلال احمر بازدید کرد.
دوشنبه 7 آبان 1397 ساعت 12:37

http://Media.nvhelal.ir//Image/2018/10/201810108547335066_Thum.jpg nvhelal

http://Media.nvhelal.ir//Image/2018/10/201810108556465222_Thum.jpg nvhelal

http://Media.nvhelal.ir//Image/2018/10/201810108568762983_Thum.jpg nvhelal

http://Media.nvhelal.ir//Image/2018/10/201810108577893139_Thum.jpg nvhelal

http://Media.nvhelal.ir//Image/2018/10/201810108297839581_Thum.jpg nvhelal

http://Media.nvhelal.ir//Image/2018/10/201810108260573639_Thum.jpg nvhelal

http://Media.nvhelal.ir//Image/2018/10/201810108343676691_Thum.jpg nvhelal

http://Media.nvhelal.ir//Image/2018/10/201810108331565259_Thum.jpg nvhelal

http://Media.nvhelal.ir//Image/2018/10/201810108322435103_Thum.jpg nvhelal

http://Media.nvhelal.ir//Image/2018/10/201810108310137342_Thum.jpg nvhelal

http://Media.nvhelal.ir//Image/2018/10/201810108269703795_Thum.jpg nvhelal

http://Media.nvhelal.ir//Image/2018/10/201810108282001556_Thum.jpg nvhelal

http://Media.nvhelal.ir//Image/2018/10/201810108414109322_Thum.jpg nvhelal

http://Media.nvhelal.ir//Image/2018/10/201810108373862104_Thum.jpg nvhelal

http://Media.nvhelal.ir//Image/2018/10/201810108382992260_Thum.jpg nvhelal

http://Media.nvhelal.ir//Image/2018/10/201810108426407083_Thum.jpg nvhelal

http://Media.nvhelal.ir//Image/2018/10/201810108435537239_Thum.jpg nvhelal

http://Media.nvhelal.ir//Image/2018/10/201810100398520889_Thum.jpg nvhelal

http://Media.nvhelal.ir//Image/2018/10/201810100410818650_Thum.jpg nvhelal

http://Media.nvhelal.ir//Image/2018/10/201810108349266582_Thum.jpg nvhelal

http://Media.nvhelal.ir//Image/2018/10/201810108398830286_Thum.jpg nvhelal

http://Media.nvhelal.ir//Image/2018/10/201810108291131712_Thum.jpg nvhelal

http://Media.nvhelal.ir//Image/2018/10/201810108410941717_Thum.jpg nvhelal

http://Media.nvhelal.ir//Image/2018/10/201810108361564343_Thum.jpg nvhelal

http://Media.nvhelal.ir//Image/2018/10/201810100423116411_Thum.jpg nvhelal

http://Media.nvhelal.ir//Image/2018/10/201810108630438118_Thum.jpg nvhelal

http://Media.nvhelal.ir//Image/2018/10/201810108615159082_Thum.jpg nvhelal

http://Media.nvhelal.ir//Image/2018/10/201810108603047651_Thum.jpg nvhelal

http://Media.nvhelal.ir//Image/2018/11/201811102264187369_Thum.jpg nvhelal

http://Media.nvhelal.ir//Image/2018/11/201811103456697530_Thum.jpg nvhelal

http://Media.nvhelal.ir//Image/2018/11/201811105877562246_Thum.jpg nvhelal

http://Media.nvhelal.ir//Image/2018/11/201811106193426112_Thum.jpg nvhelal
10/29/2018 12:37:54 PM