Rss
Header
بررسی پایه های نظری موضوع تصمیم گیری مبتنی بر اخلاق اسلامی
1396/05/23 17:22

بررسی پایه های نظری موضوع تصمیم گیری مبتنی بر اخلاق اسلامی

این مقاله تلاش مى‌کند بـر مبناى‌ روش تحلیل محتوا در‌ مطالعات‌ مبانى اسلامى از خلال داده‌هاى قرآن و حدیث پایه‌هاى نظرى مـبانى تصمیم‌گیرى مبتنى بر اخـلاق اسـلامى را کشف و تحلیل کند. در بخش ادبیات تحقیق...خانواده، سبک زندگی و ضرورت تحلیل علمی
1395/09/22 14:47

خانواده، سبک زندگی و ضرورت تحلیل علمی

با اندکی مبالغه می‌توان خانواده و اجتماع را آینه تمام‌نمای یکدیگر دانست. بسیاری از مسائل اجتماعی، بازگویه‌ای از مسائل موجود در خانواده از قبیل نظم تربیتی، سبک زندگی، نحوه تعامل، ارزش‌های حاکم و مواردی...


برگرفته از کتاب فلسفه و هدف زندگی آیت الله جعفری
1395/09/20 19:40
ارکان شش گانه زندگی هدف‌دار

برگرفته از کتاب فلسفه و هدف زندگی آیت الله جعفری


ترکیبی از سنت و مدرنیسم در سبک زندگی
1395/08/10 17:12
ارزش ها را فدای ظواهر صنعتی نکنیم

ترکیبی از سنت و مدرنیسم در سبک زندگی

روش زندگی قاعدتا باید در هر زمان و مکانی متناسب با آن زمان و مکان از طرفی و متناسب با امکانات و محدودیت های شخص از طرف دیگر باشد. به عبارت ساده تر قاعدتا سبک زندگی در روستا با شهر و در شهرهای مختلف با...

رفتار اقتصادی در سبک زندگی دینی
1395/02/24 17:44
نیم نگاهی به سبک زندگی از منظر اقتصادی

رفتار اقتصادی در سبک زندگی دینی

می‌توان گفت «سبک زندگی» در اندیشه غربی حالتی خاص از تعریف رهبری از سبک زندگی است. چرا که سبک زندگی از دیدگاه غربی بر یک سری مفاهیم فردی تکیه دارد که محدود در بهداشت، اجتماعات، غذاخوردن و … می‌باشد. ای...


آخرین اخبار