Print Logo
اینفوگرافیک پنج‌شنبه 18 شهریور 1400 ساعت 17:28

آشنائی با علائم کرونا لامبدا


کرونا لامبدا به طور پراکنده در بیشتر کشورها از جمله انگلستان مشاهده شده است. در اینفوگرافیک زیر با علائم این بیماری بیشتر آشنا می‌شوید.


http://Media.nvhelal.ir//Image/2021/09/202109104755391831_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2021/09/202109105074201969_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2021/09/202109104476642581_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2021/09/202109104450370092_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2021/09/202109104471798009_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2021/09/202109104571484405_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2021/09/202109104436209034_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2021/09/202109104594775619_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2021/09/202109104560490952_Thum.jpg nvhelal

اداره کل روابط عمومی جمعیت هلال احمر
اداره کل روابط عمومی جمعیت هلال احمر http://Media.nvhelal.ir//Image/2021/09/202109104442544244_Thum.jpg nvhelal