Print Logo
سه‌شنبه 12 فروردین 1399 ساعت 13:26

بازدید مسؤل دفتر نمایندگی ولی فقیه در هلال احمر هرمزگان از پایگاههای جاده ای، غربالگری و تب سنجی

http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/03/202003109146941339_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/03/202003109279608094_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/03/202003109276440489_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/03/202003109134829907_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/03/202003109264142728_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/03/202003109131662302_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/03/202003109295073460_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/03/202003109249050021_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/03/202003109230789709_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/03/202003109291905855_Thum.jpg nvhelal