Print Logo
گزارش تصویری چهارشنبه 23 بهمن 1398 ساعت 12:02

حضور پرشور اعضای هلال احمر در راهپیمایی 22 بهمن در تهران و شهرهای مختلف


نماینده ولی فقیه در هلال احمر، دبیر کل جمعیت، مدیران، کارکنان و اعضای هلال احمر در تهران و استان های مختلف در کنار مردم بزرگ ایران، در راهپیمایی جشن بزرگ پیروزی و چهل و یکمین سالگرد انقلاب اسلامی حضور یافتند. گزارش تصویری این حضور پرشکوه و امدادرسانی و خدمات رسانی در ادامه تقدیم می گردد.


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/02/202002103655920100_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/02/202002104260373688_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/02/202002104283664902_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/02/202002103583810501_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/02/202002104556265271_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/02/202002104877870355_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/02/202002103708278749_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/02/202002103696167318_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/02/202002103636169150_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/02/202002103644926647_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/02/202002103632628886_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/02/202002103619213147_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/02/202002103595921932_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/02/202002103668217861_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/02/202002103607101715_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/02/202002104682969476_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/02/202002104868553869_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/02/202002104670858044_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/02/202002104712223241_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/02/202002104700111809_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/02/202002104653902040_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/02/202002104651107095_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/02/202002104630610826_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/02/202002104642908587_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/02/202002104702720425_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/02/202002104593903873_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/02/202002104611418866_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/02/202002104599121105_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/02/202002104607878601_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/02/202002104532974057_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/02/202002104865758924_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/02/202002104568563032_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/02/202002104257765072_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/02/202002104332669616_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/02/202002104718931110_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/02/202002104763277582_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/02/202002104753961096_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/02/202002104312359677_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/02/202002104329874670_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/02/202002104791040709_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/02/202002104773525716_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/02/202002104770917100_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/02/202002104780047256_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/02/202002104848802920_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/02/202002104906937790_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/02/202002104894826359_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/02/202002104826070695_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/02/202002104813772934_Thum.jpg nvhelal


http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/02/202002104852156855_Thum.jpg nvhelal