Print Logo
توصیه هایی برای آموزش همگانی پنج‌شنبه 21 آذر 1398 ساعت 06:07

زمستان سخت و سرمای شدیدبارش سنگین برف و سرمای سخت می‌تواند فعالیت‌های معمول ‌مردم ‌را کاملاً ‌فلج کند‌. گاهی اوقات نواحی دارای آب و هوایی معتدل نیز با توفان زمستانی یا سرمای بسیار سخت روبرو خواهند شد. توفان زمستانی می‌تواند موجب سیل‌، توفان‌، مسدودشدن بزرگراه‌ها و جاده‌ها‌، سقوط تیرک‌های برق، تلفن و هیپوترمی (کاهش شدید دمای بدن) شود.

 اقدامات حفاظتی و ‌مراقبتی

قبل از وقوع زمستان سخت و سرمای شدید

از جمله وسایل ضروری در این شرایط وجود موارد زیر است:

برای انطباق خودرو شخصی ‌با شرایط زمستانی لازم است به ‌موارد زیر توجه شود:

پایگاه اطلاع رسانی و آموزش همگانی

khadem.ir

جمعیت هلال احمر